• « Her habbe Allah’ı zikreder, tesbihi en iyi Türkler çeker »
    « Her habbe Allah’ı zikreder, tesbihi en iyi Türkler çeker »

    Tıpkı hat sanatı, ebrû sanatı gibi Türklerin elinde ve ustalığında XIX. yüzyılda zirveye erişmiş bir sanat olan tesbihçiliği Avrupa’da yaşatan esnaf, işadamı Murat Ataş’ın misafiriydik. Fransa’da kendi evinde Türk Kültürümüze uygun hazırladığı odada koleksiyonunu muhafaza eden Murat Ataş’a « tesbihlerin efendisi » demek yanlış olmaz. Sadece tesbih değil, eski köstekli saattlerden oluşan bir koleksiyonu daha var. Kur’an’da tesbih de yok diyen “Kur’an’daki İslam” adı altında sanatımızı, kültürümüz