• S 400'LER Mİ? ABD'nin EKSEN KAYMASI MI (1)
    S 400'LER Mİ? ABD'nin EKSEN KAYMASI MI (1)

    Tarihin belirli dönemleri, düzen kurucu zamanlardır. Bu dönemlerde kurulan düzenler, yeni bir belirsizlik ya da kargaşa ortamına kadar devam ederler. Avrupa’daki 30 yıl savaşlarını sona erdiren Vestfalya düzeni, 2. Dünya savaşı sonrasındaki Yalta Konferansı ile kurulan Soğuk Savaş düzeni ilk akla gelen küresel düzenlerdendir.